W obronie Twoich praw

KIM JEST RADCA PRAWNY:

Radca prawny, kim jest?
Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. 

Prawo do wykonywania zawodu mają osoby wpisane na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. 

Aby wpisać się na listę radców prawnych należy zdać Egzamin Radcowski. 

Gwarantuje to, że osoby dopuszczone do wykonywania zawodu posiadające odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne. Uprawnienia radcy prawnego są tożsame z uprawnieniami adwokata. Podstawową różnicą między zawodem adwokata a zawodem radcy prawnego polega na możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych, czego nie wolno adwokatom. 

We pozostałym zakresie rodzajach uprawnienia radcy prawnego i adwokata są identyczne (zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, z zakresu prawa pracy, w sprawach rodzinnych, administracyjnych oraz w sprawach o wykroczenia i innych).